Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
11 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. matki naszej ANASTAZJI Rzymianki, męczennicy i św. ojca naszego ABRAMIUSZA, pustelnika

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-