Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
16 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

32. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych męczenników ACEPSYMASA, biskupa, JÓZEFA, kapłana i AITALASA, diakona. - POŚWIĘCENIE świątyni św. wielkiego męczennika Jerzego w Liddzie, gdzie złożono jego Relikwie

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-