Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
17 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

32.tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego JOANNICJUSZA Wielkiego i świętego męczennika; NIKANDRA, biskupa Miry i HERMEUSZA, kapłana

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy