Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
25 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

33. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego JANA JAŁMUŻNIKA, patriarchy Aleksandrii i św. ojca naszego NILA. + Św. męczennika JOZAFATA KUNCEWICZA, arcybiskupa Połockiego

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-