Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
29 Listopada 2017r.

Katolicy rzymscy:

34. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Saturnina (bp)

Grekokatolicy:

Św. apostoła i ewangelisty MATEUSZA

Prawosławni:

święci dnia: ap. i ew. Mateusz

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-