Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
8 Grudnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

ZAKOŃCZENIE święta Wprowadzenia do świątyni Najśw. Bogurodzicy. - Świętych męczenników KLEMENSA, papieża rzymskiego i PIOTRA, patriarchy Aleksandrii

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Klemens, papież rzymski; rów. ap. Klemens, arcybiskup Ochrydy; męcz. Piotr, arcybiskup aleksandryjski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy