Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
14 Grudnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

Św. proroka NAHUMA

Prawosławni:

święci dnia: spraw. Filaret Miłościwy; pror. Nahum

Luteranie:

-

Żydzi:

Chanuka (Święto Świateł)

Muzułmanie:

-