Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
17 Grudnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

III Niedziela Adwentu
LG: III tydzień psałterza
Wspomnienia: Św. Jana z Matka (z)

Grekokatolicy:

Św. wielkiej męczennicy BARBARY i św. ojca naszego JANA DAMASCEŃSKIEGO

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Aleksander Chotowicki; wlk. męcz. Barbara; mnich Jan z Damaszku; Genadiusz, arcybiskup nowogrodzki

Luteranie:

Niedziela 3. w Adwencie

Żydzi:

Chanuka (Święto Świateł)

Muzułmanie:

-