Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
19 Grudnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Adwentu

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy

Prawosławni:

święci dnia: Mikołaj, arcybiskup Miry Licyjskiej

Luteranie:

-

Żydzi:

Chanuka - Święto Świateł

Muzułmanie:

-