Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
28 Grudnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Narodzenia Pańskiego

Grekokatolicy:

Św. męczennika ELEUTERIUSZA, kapłana

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Antea; męcz. Eleuteriusz, biskup Ilirii; męcz. Korybus, eparcha; Stefan, arcybiskup Suroża; mnich Tryfon z Pieczengi

Luteranie:

Dzień niewinnych dzieci

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-