Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
13 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Hilarego (bp dK)

Grekokatolicy:

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA. - Św. męczennicy MELANII Rzymianki

Prawosławni:

święci dnia: mniszka Melania Rzymianka; Anizjusz, arcybiskup Tesalonik; mnich Gelazy z Palestyny; ihumenia Sabiana z Samcche; Teofilakt z Bułgarii, arcybiskup Ochrydy; Piotr (Mohyła), metropolita Kijowa

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-