Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
21 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

III Niedziela Zwykła
Rozważania:
III Niedziela Zwykła »
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - III Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Przemija postać świata »
Sześć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Wysiłek powołania »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii III Niedzieli zwykłej.
Nawracajcie się »
Garść uwag do czytań na III niedzielę zwykłą roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.
III Niedziela Zwykła - Rok B »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego JERZEGO CHOZEBITY i św. matki naszej DOMNIKI

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Abo z Tbilisi; męcz. Anastazy z Egiptu; męcz. Antoni z Egiptu; męcz. Bazylisa z Egiptu; męcz. Celzjusz z Egiptu; mnich Jerzy Chozewita; męcz. Julian z Egiptu; męcz. Grzegorz z Pieczery; Grzegorz Mądry, arcybiskup Ochrydy; męcz. Marcjanilla z Egiptu; mniszka Dominika, diakonisa; męcz. Karteriusz z Cezarei Kapadockiej; mnich Eliasz z Egiptu; męcz. Teofil z Libii, diakon; męcz. Heladiusz z Libii; Seweryn z Kolonii, biskup; Attyk z Konstantynopola, patriarcha; mnich Seweryn z Noricum, ihumen

Luteranie:

Niedziela 3. po Epifanii

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-