Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
25 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 25 stycznia »
Nawrócenie świętego Pawła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Nawrócenie św. Pawła Apostoła »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. męczennicy TATIANY

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Akatystowa" z Chilandaru
Ikony Matki Bożej "Karmicielka"
Ikony Matki Bożej "Napomnienie Eklezjarchy"
Ikony Matki Bożej "Popska"
święci dnia: mnich Martynian znad Jeziora Białego; Sawa I, arcybiskup Serbii; męcz. Tacjana, diakonisa; męcz. Mercjusz z Afryki; męcz. Filoteusz z Antiochii; męcz. Piotr Apselamus z Anei

Luteranie:

Dzień nawrócenia apostoła Pawła

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-