Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
27 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykly
Rozważania:

Grekokatolicy:

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI TEOFANII. - ŚWIĘTYCH OJCÓW ZABITYCH NA SYNAJU I RAITHO. Odejście św. równej apostołom NINY, Oświecicielki Gruzji

Prawosławni:

święci dnia: rów. ap. Nina, oświecicielka Gruzji; Ojcowie zabici na Synaju i w Raithu; Kentigern, biskup Glasgow; mnich Józef Analityk z Raithu; mnich Teodul z Synaju; mnich Stefan z Synaju

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-