Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
29 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły
Wspomnienia: Bł. Marii Lament (dz)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Uczczenie czcigodnych OKOWÓW ŚW. WSPANIAŁEGO APOSTOŁA PIOTRA

Prawosławni:

Oddawanie Czci Okowom św. Apostoła Piotra
Święto Objawienia Pańskiego
święci dnia: męcz. Damascen z Gabrowa; Honorat, biskup Arles; mnich Romilus z Rawanicy; kapłan Maksym; męcz. Donakt; męcz. Leonilla

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-