Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
31 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych ojców naszych i patriarchów Aleksandrii ATANAZEGO i CYRYLA

Prawosławni:

święci dnia: Atanazy Wielki; mnich Cyryl z Radoneża; Cyryl, arcybiskup Aleksandrii; Maksym, arcybiskup wołoski; mnich Marcjan z Kiry; mniszka Maria z Radoneża

Luteranie:

-

Żydzi:

TU  B`SZEWAT  (Nowy Rok Drzew)

Muzułmanie:

-