Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
1 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MAKAREGO EGIPSKIEGO

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Połocka-Iwerion
Święto Objawienia Pańskiego
święci dnia: mnich Antoni Martkofeli, stylita; mnich Makary Wielki z Egiptu; mnich Sawa ze Storożewa; Marek Eugenikos, arcybiskup Efezu; męcz. Eufrazja z Nikomedii; Makary z Pieczar; Makary, diakon; Teodor z Nowogrodu; Makary Rzymianin

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-