Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
7 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Kolety (z)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego GRZEGORZA TEOLOGA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Nie rozpaczaj po Mnie, Matko"
Ikony Matki Bożej z Brześcia
Ikony Matki Bożej "Ukojenie smutku"
święci dnia: mnich Anatol starszy z Optiny; męcz. Felicyta z Rzymu; męcz. Feliks z Rzymu; Grzegorz Teolog, arcybiskup Konstantynopola; Mojżesz, arcybiskup Nowogrodu; męcz. Włodzimierz (Bogojawleńskij), metropolita Kijowa; męcz. January z Rzymu; męcz. Filip z Rzymu; męcz. Sylwan z Rzymu

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-