Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
8 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego KSENOFONTA i jego bliskich

Prawosławni:

święci dnia: mnich Arkadiusz z Konstantynopola; Dawid III Odnowiciel, król; mnich Jan z Konstantynopola; mnich Ksenofont z Konstantynopola; mniszka Maria z Konstantynopola; mnich Teodor Studyta; męcz. Ananiasz z Fenicji, kapłan; męcz. Piotr z Fenicji; mnich Symeon Sędziwy; ihumen Gabriel z Jerozolimy; Konon z Man, biskup; Józef, arcybiskup Tesalonik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-