Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
9 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

PRZENIESIENIE RELIKWII ŚW. JANA ZŁOTOUSTEGO

Prawosławni:

Przeniesienie relikwii św. Jana Chryzostoma
święci dnia: Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola; mnich Piotr z Egiptu; męcz. Dymitr z Galaty; męcz. Ignacy (Sadkowskij), biskup Skopina

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy