Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
10 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego EFREMA SYRYJCZYKA

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Sumorina" z Totmy
święci dnia: mnich Efrem z Torżka; mnich Efrem Syryjczyk; mnich Teodozy z Totmy; Izaak Syryjczyk, biskup Niniwy; mnich Leoncjusz (Stasiewicz) z Tarnogrodu; Palladiusz Pustelnik

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-