Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
13 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych męczenników CYRUSA i JANA, cudotwórców i lekarzy wolontariuszy

Prawosławni:

Tydzień ciągły – bez postu (maslenica).
święci dnia: męcz. Eudoksja z Kanopy; męcz. Jan, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Cyrus, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; Nikita, biskup nowogrodzki; męcz. Teodozja z Kanopy; męcz. Teoktysta z Kanopy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-