Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
15 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Post
Czwartek po Popielcu
Rozważania:

Grekokatolicy:

SPOTKANIE PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

Prawosławni:

Spotkanie Pańskie
Ikony Matki Bożej "Chrysorrogiatissa"
Ikony Matki Bożej "Gumenissa"
Tydzień ciągły – bez postu (maslenica).

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-