Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
16 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Post
Piątek po Popielcu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Spotkania. - Świętego i sprawiedliwego SYMEONA i ANNY Prorokini

Prawosławni:

Tydzień ciągły – bez postu (maslenica).
Liturgia eucharystyczna nie jest sprawowana.
święci dnia: spraw. Anna, prorokini; Ansgary, biskup Hamburga; Jakub, arcybiskup serbski; Roman, książę uglicki; Symeon, biskup Połocka; spraw. Symeon Teofor; rów. ap. Mikołaj, arcybiskup japoński

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy