Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
17 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Post
Sobota po Popielcu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Spotkania. - Św. ojca naszego IZYDORA z PELUZJUM

Prawosławni:

Tydzień ciągły – bez postu (maslenica). Św. św. Ojców poprzez post i wysiłek zbawiających się (wspomnienie w sobotę tygodnia seropustnego).
święci dnia: mnich Cyryl z Nowojeziera; Jerzy, wielki książę włodzimierski; męcz. Antoni Supraski

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-