Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
26 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu
Wspomnienia: Św. Aleksandra (bp)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MARTYNIANA

Prawosławni:

II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
święci dnia: Eulogiusz, arcybiskup aleksandryjski; Jerzy (Konisski), abp Mohylewa i Białorusi; mnich Martynian; mnich Symeon Serbski; mniszka Świetłana; mniszka Zoja

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-