Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
27 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego AUKSENCJUSZA. I wielebnego MARONA pustelnika, cudotwórcy

Prawosławni:

II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
święci dnia: mnich Auksencjusz z Bitynii; rów. ap. Cyryl; mnich Maron Syryjski; męcz. Michał, książę czernihowski; męcz. Teodor, wyznawca

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-