Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
28 Lutego 2018r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu
Wspomnienia: Św. Hilarego I (p)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. apostoła ONEZYMA

Prawosławni:

II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
święci dnia: ap. Onezym

Luteranie:

-

Żydzi:

Post Estery

Muzułmanie:

-