Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
2 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. wielkiego męczennika TEODORA Tyrona (Rekruta)

Prawosławni:

II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
święci dnia: męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski; spraw. Mariamna; wlk. męcz. Teodor Tyron; mnich Teodor Milczący z Pieczery; męcz. Menas Kallikelados

Luteranie:

-

Żydzi:

PURIM  (Święto Losów)

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy