Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
3 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego LEONA, papieża rzymskiego

Prawosławni:

II TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
Sobota Rodzicielska. Modlitwy za zmarłych.
święci dnia: Flawian, patriarcha Konstantynopola; mnich Kosma z Jachromy; Leon, papież rzymski; Agapit, biskup Synady

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-