Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
5 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego LEONA, biskupa Katanii. - Wielebnego Agatona, papieża rzymskiego

Prawosławni:

III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
święci dnia: męcz. Korneliusz pskowsko-pieczerski; Lew, biskup Katanii; mnich Agaton z Pieczery; męcz. Sadok, biskup perski; Agaton, papież Rzymu; Attyk z Konstantynopola, patriarcha

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-