Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
6 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TYMOTEUSZA z Symbolów. - Św. ojca naszego EUSTACHEGO, arcybiskupa Antiochii

Prawosławni:

III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
święci dnia: Eustachy, arcybiskup Antiochii; męcz. Sewerian, biskup Scytopolis; Jan III Scholastyk, patriarcha Konstantynopola; Zachariasz z Jerozolimy, patriarcha; mnich Tymoteusz z Olimpu; Jerzy z Amastrydy, biskup

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-