Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
7 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Znalezienie czcigodnych Relikwii ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW w dzielnicy Konstantynopola zw. Eugenios. - Św. Telesfora, papieża rzymskiego

Prawosławni:

III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
święci dnia: mnich Talazjusz z Syrii; mnich Limniusz z Syrii; mnich Baradates z Syrii; Telesfor, papież Rzymu; Abiliusz, biskup Aleksandrii; męcz. Papiasz, biskup Hierapolis

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-