Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
9 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

PIERWSZE I DRUGIE ODNALEZIENIE CZCIGODNEJ GŁOWY ŚWIĘTEGO CHWALEBNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA JANA CHRZCICIELA

Prawosławni:

I i II Odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela
III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
święci dnia: mnich Erazm Pieczerski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy