Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
10 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TARAZJUSZA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

III TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
Sobota Rodzicielska. Modlitwy za zmarłych.
święci dnia: Tarazjusz, patriarcha konstantynopolitański; męcz. Lew (Korobczuk)

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-