Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
12 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy PROKOPA Dekapolity

Prawosławni:

IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
święci dnia: Rafał, biskup Brooklinu; wlk. męcz. Teodor Tyron; mnich Prokop Dekapolita

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-