Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
20 Marca 2018r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień Wielkiego Postu

Grekokatolicy:

Świętych męczenników BAZYLEGO, EFREMA i innych biskupów Chersonezu

Prawosławni:

V TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU
święci dnia: Grzegorz Palamas, arcybiskup Tesalonik; mnich Paweł Prosty; męcz. Bazyli, biskup; męcz. Efrem, biskup; męcz. Eugeniusz, biskup; męcz. Elpidiusz, biskup; męcz. Agatodor, biskup; męcz. Eteriusz, biskup; męcz. Kapiton, biskup

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-