Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
9 Kwietnia 2018r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkanocy

Grekokatolicy:

Św. męczennicy MATRONY z Tesaloniki

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Matrona z Tesalonik

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-