Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
10 Kwietnia 2018r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkanocy
Wspomnienia: Św. Fulberta (bp)

Grekokatolicy:

Św. STEFANA Cudotwórcy i św. ojca naszego HILARIONA Młodszego

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Stefan, cudotwórca
▫ męcz. Piotr

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-