Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
16 Kwietnia 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkanocy

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy NICETASA, igumena

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Teodozja z Tyru

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-