Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
3 Maja 2018r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień Wielkanocy

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TEODORA Włosiennicy

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Aleksander Oszewieński
▫ mnich Anastazy Synaita
▫ mnich Atanazy z Meteor
▫ męcz. Gabriel z Zabłudowa
▫ mnich Jozafat z Meteor

Luteranie:

Dzień apostołów Filipa i Jakuba Młodszego

Żydzi:

LAG BO-OMER

Muzułmanie:

-