Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
19 Maja 2018r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień Wielkanocy
Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętego i sprawiedliwego HIOBA

Prawosławni:

święci dnia
▫ spraw. Hiob Cierpiętnik
▫ ihumen Hiob z Poczajowa

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-