Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
14 Czerwca 2018r.

Katolicy rzymscy:

10. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Św. męczennika JUSTYNA, filozofa i jego towarzyszy

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Agapit Pieczerski
▫ męcz. Charyta
▫ męcz. Charyton Rzymski
▫ mnich Dionizy znad Głuszycy
▫ męcz. Ewelpist
▫ męcz. Heraks
▫ męcz. Justyn Filozof
▫ mnich Justyn (Popowić)
▫ męcz. Peon
▫ męcz. Walerian

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-