Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
27 Czerwca 2018r.

Katolicy rzymscy:

12. tydzień zwykly

Grekokatolicy:

Św. proroka ELIZEUSZA i św. ojca naszego METODEGO, wyznawcy, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-