Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
14 Lipca 2018r.

Katolicy rzymscy:

14. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych i cudotwórców lekarzy wolontariuszy KOSMY i DAMIANA

Prawosławni:

święci dnia
▫ spraw. Angelina
▫ męcz. Kosma Rzymski
▫ mnich Nikodem ze Świętej Góry
▫ męcz. Damian Rzymski

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-