Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
19 Lipca 2018r.

Katolicy rzymscy:

15. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św.Symmacha (p)

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego SYZOESA Wielkiego

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Audifaks
▫ mnich Dymitr znad Wołogdy
▫ męcz. Habakuk
▫ spraw. Julianna, księżna olszanska
▫ męcz. Łucja Rzymska
▫ mnich Maksym Grek
▫ męcz. Marinus Rzymski
▫ męcz. Marta Rzymska
▫ męcz. Ryksjusz
▫ mnich Sawa ze Storożewa
▫ męcz. Walenty Rzymianin
▫ mnich Syzoj Wielki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-