Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
30 Lipca 2018r.

Katolicy rzymscy:

17. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętej i wielkiej męczennicy MARYNY (MAŁGORZATY)

Prawosławni:

X tydzień po Pięćdziesiątnicy.
święci dnia
▫ wlk. męcz. Margaryta

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-