Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
17 Sierpnia 2018r.

Katolicy rzymscy:

19. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Świętych 7 MŁODZIEŃCÓW z Efezu i św. męczennicy EUDOCJI

Prawosławni:

święci dnia
▫ Antonin z Efezu
▫ Dionizy z Efezu
▫ Jamblik z Efezu
▫ Jan z Efezu
▫ Konstanty z Efezu
▫ Maksymilian z Efezu
▫ Martynian z Efezu

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy