Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
3 Września 2018r.

Katolicy rzymscy:

22. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

Po-święto Zaśnięcia. - Św. apostoła TADEUSZA i św. męczennicy BASSY

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Abrahamiusz Smoleński
▫ ap. Tadeusz

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-