Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
16 Września 2018r.

Katolicy rzymscy:

XXIV Niedziela Zwykła
LG: IV tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Św. męczennika ANTYMA, biskupa Nikomedii i św. ojca naszego TEOKTYSTA

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Bazylisa z Nikomedii
▫ błog. Jan Włosaty, rostowski cudotwórca
▫ męcz. Zenon
▫ męcz. Teofil, diakon
▫ męcz. Doroteusz
▫ męcz. Mardoniusz
▫ męcz. Migdoniusz, diakon
▫ męcz. Indes
▫ męcz. Gorgoniusz
▫ męcz. Piotr
▫ męcz. Eutymiusz
▫ męcz. Domna

Luteranie:

Niedziela 14. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-